Skip to main content

 شماره های تماس :   982133949703+   982133991759+    982133973097+ 

شستی ضد انفجار coelbo

تابلو برق ها از جمله تجهیزاتی هستند که در اغلب موقعیت ها و صنایع کاربرد چشم گیری دارند و از آن ها استفاده فراوانی می شود، اما این ابزار از متعلقاتی گوناگون و متنوعی تشکیل شده است که به کمک آن ها می تواند به انجام وظیفه خود بپردازد.لازم به ذکر است که شستی ضد انفجار و یا پوش باتن ضد انفجار یکی از مهم ترین اقلامی است که بر روی تابلو برق ها نصب می شوند و در ادامه بیشتر با این محصول آشنا می شوید.