لیست قیمت ZITEX || فنلاندی

ردیف نام کالا مدل قیمت: (تومان)
1 دتکتور دودی فتوالکتریک ZI-S 815 29,800
2 دتکتور حرارتی ZI-H 715 27,800
3 دتکتور حرارتی ROR ZI-H 715 ROR 28,800
4 دتکتور دودی فتوالکتریک ZI-S 817 37,800
5 دتکتور حرارتی ZI-H 717 35,800
6 دتکتور حرارتی ROR ZI-H 717 ROR 36,800
7 دتکتور دودی فتوالکتریک ZI-S 820 35,800
8 دتکتور حرارتی ZI-S 720 FIX&ROR 34,800
9 دتکتور ترکیبی دود و حرارت ZI-HSD 1020 59,800
10 دتکتور گاز ZI-G 915 88,000
11 دتکتور ترکیبی گاز و حرارت ZI-HGD 918 88,000
12 شستی اعلام حریق دارای کلید تست ZI-CP 85 18,500
13 شستی اعلام حریق دارای کلید تست ZI-CP 86 22,500
14 شستی اعلام حریق دارای کلید تست ZI-CP 95 28,500
15 آژیر ZI-S 100 32,800
16 آژیر فلاشر ZI-SS 81 29,800
17 آژیر فلاشر ZI-SS 85 32,800
18 آژیر فلاشر با 30 تون صدا و 3 سطحی ZI-SS 88 68,000
19 ریموت اندیکاتور ZI-R 80 16,000
20 کنترل پانل اعلام حریق 2 زون ZX-1800-2 445,000
21 کنترل پانل اعلام حریق 4 زون ZX-1800-4 455,000
22 کنترل پانل اعلام حریق 6 زون ZX-1800-6 465,000
23 کنترل پانل اعلام حریق 8 زون ZX-1800-8 495,000
24 کنترل پانل اعلام حریق 10 زون ZX-1800-10 525,000
25 کنترل پانل اعلام حریق 12 زون ZX-1800-12 555,000
26 کنترل پانل اعلام حریق 14 زون ZX-1800-14 585,000
27 کنترل پانل اعلام حریق 16 زون ZX-1800-16 615,000
28 کنترل پانل اعلام حریق 18 زون ZX-1800-18 645,000

به همراه 10 درصد تخفیف برای همکاران