لیست قیمت SENS || ایرانی (تاییدیه آتش نشانی)

اولین برند ایرانی با تایدییه آتش نشانی

ردیف نام کالا مدل قیمت: (تومان)
1 مرکز کنترل 2 زون PC5 349,000
2 مرکز کنترل 4 زون PC5 369,000
3 مرکز کنترل 6 زون PC5 389,000
4 مرکز کنترل 8 زون PC5 429,000
5 مرکز کنترل 10 زون PC5 439,000
6 مرکز کنترل 12 زون PC5 449,000
7 مرکز کنترل 2 زون SE-342 399,000
8 مرکز کنترل 4 زون SE-342 409,000
9 مرکز کنترل 6 زون SE-342 419,000
10 مرکز کنترل 8 زون SE-342 429,000
11 مرکز کنترل 10 زون SE-342 449,000
12 مرکز کنترل 12 زون SE-342 469,000
13 مرکز کنترل 14 زون SE-342 479,000
14 مرکز کنترل 16 زون SE-342 519,000
15 دتکتور دودی SD-101 27,500
16 دتکتور حرارتی HD-101 18,900
17 شستی اعلام حریق قابل ریست RC-100 11,900

به همراه 10 درصد تخفیف برای همکاران