لیست قیمت ARIAK || ایرانی

ردیف نام کالا قیمت: (تومان)
1 مرکز کنترل تک زون ACT 250,000
2 مرکز کنترل 2 زون ACT 273,000
3 مرکز کنترل 4 زون ACT 291,000
4 مرکز کنترل 6 زون ACT 309,000
5 مرکز کنترل 8 زون ACT 359,000
6 مرکز کنترل 10 زون ACT 377,000
7 مرکز کنترل 12 زون ACT 395,000
8 مرکز کنترل 14 زون ACT 413,000
9 مرکز کنترل 16 زون AFC 616,000
10 مرکز کنترل 20 زون AFC 656,000
11 مرکز کنترل 24 زون ACF 696,000
12 مرکز کنترل 28 زون AFC 736,000
13 پایه دتکتور ADB 3,900
14 دتکتور دود یونیزه 24 ولت با پایه ASD-24 64,000
15 دتکتور دود فتوالکتریک 24 ولت با پایه APD-24 26,000
16 دتکتور دود فتوالکتریک 12 ولت رله دار با پایه APD-12R 50,000
17 دتکتور دود فتوالکتریک 24 ولت رله دار با پایه APD-24R 50,000
18 دتکتور دود فتوالکتریک 48 ولت با پایه APD-48R 50,000
19 دتکتور دود 220 ولت ASZ-220B 91,000
20 دتکتور حرارت ثابت 24 ولت با پایه AFH-24 18,000
21 دتکتور حرارت ثابت 12 ولت رله دار با پایه AFH-12R 39,000
22 دتکتور حرارت ثابت 24 ولت رله دار با پایه AFH-24R 39,000
23 دتکتور حرارت ثابت 48 ولت رله دار با پایه AFH-48R 39,000
24 دتکتور حرارت ثابت 220 ولت موضعی باتری دار AHZ-220 80,000
25 دتکتور گاز 24 ولت با پایه AGD-24 77,000
26 دتکتور گاز 12 ولت موضعی AGZ-12R 155,500
27 دتکتور گاز 220 ولت موضعی باتری دار AGZ-220B 155,000
28 شستی معمولی قرمز ACP-NO 9,000
29 شستی چراغ دار پالسی قرمز ACP-P 11,000
30 شستی بسته قرمز (NC) ACP-NC 10,000
31 آژیر پیزو 24 ولت قرمز APS-24 14,000
32 آژیر پیزو 24 ولت (سفید ، مشکی) APS-24 15,500
33 آژیر پیزو 220 ولت قرمز APS-24 16,000
34 آژیر پیزو 220 ولت (سفید ، مشکی) APS-220 18,000
35 آژیر چند صدا 24 ولت قرمز ASM-24 18,500
36 آژیر چند صدا 220 ولت قرمز AMS-220 19,000
37 آژیر فلاشر زنون 12 یا 24 ولت قرمز AVX 33,000
38 آژیر فلاشر زنون 220 ولت قرمز AVX-220 34,000
39 آژیر فلاشر با ال ای دی 24 ولت قرمز AVL-24 21,000
40 آژیر فلاشر با ال ای دی 220 ولت قرمز AVL-220 22,000
41 فلاشر زنون 12 یا 24 ولت (قرمز ، نارنجی) ASL 25,000
42 فلاشر زنون 12 یا 24 ولت (بیرنگ ، آبی ، سبز) ASL 25,000
43 فلاشر زنون 220 ولت (قرمز ، بیرنگ ، نارنجی ، آبی ، سبز) 23,500
44 فلاشر LED کم مصرف 12 یا 24 ولت (بیرنگ ، آبی) ALL  
45 فلاشر LED کم مصرف 12 یا 24 ولت (قرمز ، نارنجی ، سبز) ALL 14,500
46 فلاشر LED کم مصرف 220 ولت (بیرنگ ، آبی) ALL-220 15,500
47 فلاشر LED کم مصرف 220 ولت (قرمز ، نارنجی ، سبز) ALL-220 14,000
48 چراغ LED کم مصرف 12 یا 24 ولت ALP 14,000
49 چراغ LED کم مصرف 220 ولت ALP-220 14,000
50 چراغ اجازه ورود 220 ولت LED کم مصرف APL-220 35,000
51 چراغ ریموت سر در اعلام حریق مدل آریا ARIA 7,000
52 باتری سیلد اسید قابل شارژ 12 ولت با آمپرهای مختلف (وارداتی)  

به همراه 10 درصد تخفیف برای همکاران