لیست قیمت پارادوکس

ردیف مدل شرح قیمت: (تومان)
1 SP4000 4 زون با سیم با قابلیت دو برابر شدن شامل کی پد K636 + جعبه فلزی 213,000
2 SP4000 5 زون با سیم با قابلیت دو برابر شدن + جعبه فلزی
  K636 کی پد LED با قابلیت نمایش 10 زون - تک پارتیشن 302,500
  K10V کی پد LED قابلیت نمایش 10 زون 321,000
  K32LED کی پد LED با قابلیت نمایش 32 زون 347,500
  K32LCD کی پد با صفحه نمایش LCD 446,000
  K32LX کی پد با صفحه نمایش LCD و قابلیت بی سیم کردن بردهای SP _ بدون ریموت 504,000
  K32LX کی پد با صفحه نمایش LCD و قابلیت بی سیم کردن بردهای SP + REM 15 586,000
  TM50 کی پد تاچ اسکرین با صفحه نمایش رنگی 655,000
3 SP6000 8 زون با سیم با قابلیت با قابلیت دو برابر شدن + جعبه فلزی
  K636 کی پد LED با قابلیت نمایش 10 زون - تک پارتیشن 347,500
  K10V کی پد LED قابلیت نمایش 10 زون 364,000
  K32LED کی پد LED با قابلیت نمایش 32 زون 397,000
  K32LCD کی پد با صفحه نمایش LCD 525,000
  K32LX کی پد با صفحه نمایش LCD و قابلیت بی سیم کردن بردهای SP _ بدون ریموت 556,500
  K32LX کی پد با صفحه نمایش LCD و قابلیت بی سیم کردن بردهای SP + REM 15 640,500
  TM50 کی پد تاچ اسکرین با صفحه نمایش رنگی 724,500
4 SP7000 16 زون با سیم با قابلیت دو برابر شدن + جعبه فلزی
  K32LED کی پد LED با قابلیت نمایش 32 زون 506,000
  K32LCD کی پد با صفحه نمایش LCD 630,000
  K32LX کی پد با صفحه نمایش LCD و قابلیت بی سیم کردن بردهای SP _ بدون ریموت 664,500
  K32LX کی پد با صفحه نمایش LCD و قابلیت بی سیم کردن بردهای SP + REM 15 750,500
  TM50 کی پد تاچ اسکرین با صفحه نمایش رنگی 834,500
5 برد SP4000 4 زون یا سیم با قابلیت دو برابر شدن 120,000
6 برد SP5500 5 زون با سیم با قابلیت دو برابر شدن 238,500
7 برد SP6000 8 زون با سیم با قابلیت دو برابر شدن 267,500
8 برد SP7000 16 زون با سیم با قابلیت دو برابر شدن 342,500
9 MG6250 کنسول بی سیم 64 زون و 2 پارتیشن - قابلیت ارتباط از طریق SMS , GPR , GSM , صوتی و خط تلفن + REM 15 724,500
10 ماژول GPRS14 ماژول ارتباطی پلاگین - پشتیبانی از دو سیم کارت برای ارتباط از طریق GPRS / GSM / SMS , برای کنسول MG6250 307,500
11 PA7 آداپتور (7.5 VDC - 1A) مخصوص کنسول MG6250 43,000
12 MG5000 کنترل پنل بی سیم 32 زون - 2 زون با سیم با قابلیت دو برابر شدن + ریموت REM1 + جعبه فلزی
  K636 کی پد LED با قابلیت نمایش 10 زون - تک پارتیشن 431,500
  K10V کی پد LED قابلیت نمایش 10 زون 446,000
  K32LED کی پد LED با قابلیت نمایش 32 زون 476,500
  K32LCD کی پد با صفحه نمایش LCD 595,500
  K37 کی پد بی سیم با صفحه نمایش LCD ثابت 620,500
  TM50 کی پد تاچ اسکرین با صفحه نمایش رنگی 794,000
13 MG5050 کنترل پنل بی سیم 32 زون - 5 زون با سیم با قابلیت دو برابر شدن + ریموت REM1 + جعبه فلزی
  K636 کی پد LED با قابلیت نمایش 10 زون - تک پارتیشن 496,000
  K10V کی پد LED قابلیت نمایش 10 زون 511,300
  K32LED کی پد LED با قابلیت نمایش 32 زون 550,700
  K32LCD کی پد با صفحه نمایش LCD 684,500
  K37 کی پد بی سیم با صفحه نمایش LCD ثابت 714,500
  TM50 کی پد تاچ اسکرین با صفحه نمایش رنگی 873,500
14 برد MG5000 کنترل پنل بی سیم 32 زون - 2 زون با سیم روی برد با قابلیت دو برابر شدن 278,500
15 برد MG5050 کنترل پنل بی سیم 32 زون - 5 زون با سیم روی برد با قابلیت دو برابر شدن 297,500
16 EVO192 کنترل پنل 192 زون - 8 زون روی برد با قابلیت دو برابر شدن ، پشتیبانی از کنترل تردد و زون های ادرس پذیر + جعبه فلزی
  K641+ کی پد با صفحه نمایش LCD 615,300
  K656 کی پد لمسی با صفحه نمایش LCD 615,300
  K641R کی پد با صفحه نمایش LCD، دارای کارت خوان 744,500
  TM50 کی پد تاچ اسکرین با صفحه نمایش رنگی 754,000
  KO7C کی پد با صفحه نمایش رنگی 1,290,000
17 برد EVO192 کنترل پنل 192 زون - 8 زون روی برد با قابلیت دو برابر شدن ، پشتیبانی از کنترل تردد و زون های آدرس پذیر + جعبه فلزی 426,800
18 EVO192 کنترل پنل 192 زون - 8 زون روی برد با قابلیت دو برابر شدن ، پشتیبانی از کنترل تردد و زون های ادرس پذیر ، دارای پاور قدرتمند و پشتیبانی از دوربین HD77 پارادکس
  K641+ کی پد با صفحه نمایش LCD 678,300
  K656 کی پد لمسی با صفحه نمایش LCD  
  K641R کی پد با صفحه نمایش LCD، دارای کارت خوان 813,000
  TM50 کی پد تاچ اسکرین با صفحه نمایش رنگی 857,500
  KO7C کی پد با صفحه نمایش رنگی  
19 برد EVOHD کنترل پنل 192 زون - 8 زون روی برد با قابلیت دو برابر شدن ، پشتیبانی از کنترل تردد و زون های ادرس پذیر ، دارای پاور قدرتمند و پشتیبانی از دوربین HD77 پارادکس 510,800

به همراه 10 درصد تخفیف برای همکاران