ریموت های تولیدی

تولید کنند انواع ریموت های LED اعلام حریق در 5 مدل جهت کلیه سیستم های اعلام حریق

این نشانگر ها بالای سردر هر واحد یا اتاق قرار میگیرند و هنگام اعلام حریق شروع به چشمک زدن می کنند.